نکات استفاده از ایموجی ها در کسب و کار

 

در این ویدئو آموزشی  به طور کامل در رابطه ایموجی ها صحبت میکنیم و نحوه استفاده آنها در کسب و کارها را بررسی می نماییم.
دریافت قسمت اول - نکات استفاده از ایموجی ها در کسب و کار