چه عواملی باعث کاهش تعامل کاربران در سایت می شود؟

 

.در این ویدئو آموزشی مواردی را با هم بررسی میکنیم که باعث کم شدن مخاطبان سایت و از دست دادن آنها میشود
دریافت قسمت اول - چه عواملی باعث کاهش تعامل کاربران در سایت می شود؟