الگوریتم جدید گوگل محتوا تولید می کند

 

در این ویدئو آموزشی در رابطه با الگوریتم جدید گوگل با نام Paraphrasing صحبت میکنیم و با این الگوریتم جدید گوگل آشنا میشویم.
دریافت قسمت اول - الگوریتم جدید گوگل محتوا تولید می کند